1. Басты бет
  2. /
  3. Құпиялық саясаты

Құпиялық саясаты

Сайтқа орналыстырған күн 7.10.2016 г.

Шынайы Құпиялық Саясат ZOCL.KZ сайтының әкімшілігімен өңдеу тәртібін,жеке және басқа да деректерің реттейді. (Одан әрі – Оператор).

Сайт арқылы операторға жеке және басқа да деректерді берген кезде Пайдаланушы шынайы құпия саясатта жазылған шарттар бойынша  осы мәліметтерді пайдалануға келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы шынайы құпиялық Саясаттың шарттарымен келіспейтін болса,ол сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті. 

Пайдаланушымен Сайттарды пайдалануының  бастауы шынайы құпиялық Саясаттың сөзсіз аспектісі болып табылады.

1.ТЕРМИНДЕР

1.1. Сайт - Интернет желісінде орналасқан сайттың мекен-жайы ZOCL.kz.

Сайтқа барлық айрықша құқықтар және олардың бөлек элементтері (бағдарламалық қамтамасыз ету,дизайн) толығымен Оператордың меншігінде.

1.2. Пайдаланушы — Сайтты пайдаланушы адам.

1.3.  Заңнама — Қазақстан Республикасы мен халықаралық құқық нормаларын заңнамасы.

1.4. Жеке деректер — Пайдаланушылар тіркеу кезінде немесе Сайтты функционалдық пайдалану кезінде өз бетімен өзі туралы берген деректер. 

1.5. Деректер — Пайдаланушы туралы басқа деректер (Жеке деректер түсінігіне кірмейтін).

1.6. Тіркеу — Сайтта орналасқан Пайдаланушымен толтырылған қажетті ақпарат көрсету және пайдаланушы атының құпия жолымен Тіркеу формасын толтыру.

1.7. Тіркеу формасы — Сайтта тіркелуден өту үшін Пайдаланушының толтыруға қажетті Сайтта орналасқан форма.

1.8. Қызмет (тер) — Пайдаланушы келісімінің негізінде Оператормен ұсынылатын қызметтер.

  1. Жеке деректерді жинау және өңдеу

2.1.  Оператор Пайдаланушыға қызмет көрсету үшін тек қана  қажетті жеке деректерді жинайды және сақтайды. 

2.2. Жеке деректер келесі мақсаттар үшін пайдалуы мүмкін:

2.2.1 Пайдаланушыға қызмет көрсету;

2.2.2 Пайдаланушыны сәйкестендіру;

2.2.3 Пайдаланушымен өзара іс - әрекет;

2.2.4 Жарнамалық материалдарды , ақпарат пен анықтамаларды Пайдаланушыға бағыттау; 2.2.5 Статистикалық және басқа да зерттеулер жүргізу; 

2.2.6 Пайдаланушының төлемдерін өңдеу;

2.2.7 Алайақтық,заңсыз бәс тігудің,ақша жылыстатудың алдын алу мақсатында Пайдаланушының операцияларын бақылау

2.3. Сонымен қатар Оператор келесі деректерді өңдейді:

2.3.1 Тегі, аты және әкесiнiң аты;

 

2.3.2 Электрондық пошта мекен – жайы;

2.3.3 Ұялы телефон нөмірі.

2.4. Пайдаланушыға үшінші тұлғалар туралы деректерді Сайтта көрсетуге тиым салынады.

  1. ЖЕКЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ КЕЗЕГІ

 

3.1. Оператор Жеке деректерді Қазақстан Республикасының 2013 жылдың 21 мамырындағы № 94-V «Жеке деректер және оларды қорғау » Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес  пайдалануға міндетті.

3.2. Жалпыға қолжетімді жағдайларды қоспағанда Пайдаланушының Жеке деректері мен  басқа да Деректері құпия сақталады.

3.3. Пайдаланушы шот жойғаннан кейінде Оператор сақтық көшірмелерді сақтауға құқылы.

Оператор Украина аумағынан тыс серверлерде Жеке деректерді және деректерді сақтау құқығы бар.  Оператор келесі тұлғаларға Пайдаланушы келісімінсіз Жеке деректер мен  Пайдаланушы деректерін беру құқығы бар :   3.4.1 Тергеу орындары мен жергілікті атқару органдарына,соның ішінде мемлекеттік органдарының дәлелді өтініші бойынша;

3.4.2 Оператордың серіктестеріне;

3.4.3 өзге де жағдайларда , Қазақстан Республикасының тікелей қолданыстағы заңнамасында көзделген . 

3.5. Келесі жағдайларда Оператор Пайдаланушылардың Жеке деректері мен Деректерін  шынайы Құпия Саясатта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға беруіне құқылы:

3.5.1 Пайдаланушы мұндай әрекеттерге өз келесімін берді

3.5.2 Аударым қызмет көрсету кезінде Сайтты Пайдаланушыға қажет

3.5.3 Аударым сату шеңберінде немесе басқа бизнес аудырымда өтеді (толық немесе бөлігі),сол уақытта  сатып алушыға құпиялық Саясаттың барлық міндеттемелері көшеді.

3.6.  Оператор жеке деректер және Деректерді автоматты өңдеуде жүзеге асырады. 

 

  1. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІҢ ӨЗГЕРУІ

4.1. Пайдаланушы кез - келген уақытта Жеке кабинет немесе Операторға жазбаша өтініш жазу арқылы өзінің Жеке деректерін өзгерте алады.

4.2. Пайдаланушы кез - келген уақытта өзінің Жеке деректерін өшіруіне құқылы.

4.3. Пайдаланушы Жеке деректердің барлығы өзекті болып табылатына, сонымен қатар  үшінші тұлғаларға қатысы жоғына кепілдік береді.

 

 

  1. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

 

5.1. Оператор Пайдаланушылардың Жеке деректері мен Деректерін Заңнамаға сәйкес қорғауды қамтамасыз етеді,Жеке деректерді қорғау мақсатында қажетті және жеткілікті  ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5.2. Сонымен қатар қорғауға қолданылатын шаралар Жеке деректерді рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізу, қырып - жою, өзгерту, блоктау , көшіру, тарату , сондай-ақ оларға үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерден қорғауға көмектеседі.

 

  1. Пайдаланушылар пайдаланған үшінші тұлғалардың жеке деректері

 

6.1. Сайтты пайдаланғанда Пайдаланушы Сайтты одан әрі пайдалану үшін үшінші тұлғалардың деректерін енгізуге құқылы.

6.2. Пайдаланушы Сайтты пайдалану арқылы жеке деректер субъектісінің келісімін алу міндетті.

6.3. Оператор Пайдаланушы енгізген үшінші тұлғалардың жеке деректерін пайдаланбайды.

6.4. Оператор үшінші тұлғалардың жеке деректерін сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.

 

  1. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Шынайы құпия Саясатқа және Құпиялылық саясатты қолдану барысында туындаған  Пайдаланушылар мен Оператор арасындағы қарым - қатынас Қазақстан Республикасының қолдану заңына жатады. 

7.2. Осы шынайы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар Оператордың тіркеу орны бойынша қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес шешіледі .

Сотқа барар алдында Пайдаланушы сотқа дейінгі міндетті тәртіпті сақтауға  және Операторға тиісті шағымды жазбаша түрде жіберуі тиіс.Жауап талап ету мерзімі 30 (отыз) күн. 

7.3. Егер қандай да бір себептермен құпия Саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз деп танылатын болса,ол құпиялық Саясаттың қалған ережелерін жарамдығына немесе заңдылығына әсер етпейді.

7.4. Оператор кез келген уақытта Пайдаланушының рұқсатынсыз біржақты тәртіппен құпия Саясатын өзгертуге құқылы (толық немесе бөлігін).Барлық өзгерістерді сайтта жариялағаннан кейін келесі күні күшіне енеді .

7.5. Пайдаланушы құпия Саясаттың өзгеруін дербес бақылап,онымен танысуына міндеттенеді.

 

  1. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ СҰРАҚТАР БОЙЫНША .

Егер сізде осы құпиялы Саясат бойынша сұрақтарыңыз болса,бізбен мына https://zocl.kz/contacts/. сілтеме арқылы хабарласыңыз.

Жоғарыға